VT Farm - шаблон joomla Форекс

В (0)

Веб-сайт ( веб-вузол) - інформаційний ресурс у вигляді набору тематично зв’язаних між собою веб-сторінок, створених конкретною особою або організацією. Є сторінка, яку визначили як початкову (головну) і з якої починається сайт

 

Веб-сервер

 

- комп’ютерна система, підключена до мережі, має відповідну мереживу адресу і є технічним но­сієм одного чи кількох веб-сайтів

 

Веб-сторінка (веб-документ)

 

- документ в електронному вигляді, що складаєтеся за правилами мови розмітки гіпертексту HTTP, і містить текст, зображення (зокрема графіку, мультимедіа), програми та зв’язки (лінки). Веб-сторінка візуалізується за допомогою спеціальної програми - веб-браузера [21, с. 165].

 

 

Веб-технології /Web-технології

 

-це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.

{youtube}https://youtu.be/VIeZTDRd6vI/youtube}

 

Видання

 

-Окремий документ, опублікований тиражуванням у багатьох примірниках, що призначаються для широкого (масового, не обмеженого наперед) розповсюдження; документ, що містить записа­ну інформацію, призначену для необмеженого поширення, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання і відповідає вимогам державних стандартів та інших нормативних документів щодо видавничого оформлення та поліграфічного виконання видань.

-Процес (сукупність процесів), які забезпечують підготовку та вихід у світ видання.

-Множина всіх примірників копій документа, одержаних з одного набору чи з однієї копії, яка використовувалася як зразок у процесі видання

 unnamed 3 71c8c

 

Використання

інформації

 

- дії для задоволення інформаційних потреб, зокрема задоволення потреб за допомогою каналів передачі даних

slide 5

 

Вірогідність

 

- властивість інформації, що визначає ступінь відповідності істині. Викривлення може бути при­родним і навмисним (дезінформація)

 

Вторинний

документ

 

- документ, що є результатом аналітико-синтетичного опрацювання одного або кількох первинних документів