VT Farm - шаблон joomla Форекс

А (0)

Абетковий

каталог

- каталог, в якому бібліографічні записи розташовують за абеткою імен осіб, назв організацій та (або) назв документів, У деяких країнах АК функціонує у вигляді двох самостійних каталогів - авторського (імен осіб та назв організацій) і назв документів

 

 
Адіністративна інформація (дані)

- офіційні документовані дані, які кількісно характеризують явища і процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах життя і збираються, використовуються, по­ширюються та зберігаються органами державної влади (за винятком органів державної статис тики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, що належать до їх компетенції

 

 
Адресний бібліо­графічний пошук

- пошук даних про наявність та (або) місцезнаходження документа в певному фонді

 

 
Аналіз

- логічний прийом, метод дослідження, розкладання виучуваного предмета на складові частини, кожна з яких потім окремо досліджується для того, щоб виділені елементи поєднати за допомогою синтезу в ціле, збагачене новими знаннями

 

 

Аналітико-

синтетичне

опрацювання

інформації

- процеси перетворення інформації, що міститься в документі(ах) з метою добування потрібних споживачеві відомостей, їх порівняння з інформаційними потребами чи запитами споживачів та узагальнення. Основні види аналітико-синтетичного опрацювання інформації (документів): скла­дання бібліографічного опису, анотування, реферування, індексування, науковий переклад, під­готовка оглядів, витяг і узагальнення фактичних даних тощо

 

 
Анотація

- коротка характеристика документа з погляду його змісту, призначення, форми та інших особливостей; стислий коментар або пояснення щодо документа, його призначення чи форми, а іноді навіть короткий нарис, що додається, як правило, у вигляді примітки після бібліографічного опису документа

 

 
Анотування

- складання анотації.

 

 

Аркушеве

видання

- видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення

 

 

Архівний

документ

- документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця й часу створення та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але збе­рігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна

 

 

Аудіовізуальний

твір

- твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітно­му диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприймати який можна тільки за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відобра­жаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, те­лефільми, відеофільми, діафільми, слайд-фільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими