VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Вступ (0)

111555233 235

 

ВСТУП МАЙСТЕР-КЛАС З ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ КУХОНЬ НАРОДІВ СВІТУ

   Завдання професійно-технічної освіти визначається вимогами сучасного суспільства до підготовки фахівців в умовах інформаційного середовища. Сучасний стан соціально-економічного розвитку суспільства, нові вимоги роботодавців до рівня професіоналізму фахівця кулінарного профілю посилюють значущість практичної складової змісту їх професійної підготовки в умовах реального виробництва
    Під час проведення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ для підвищення їх активності та зацікавленості, а також поєднання традиційних методів навчання й сучасних інформаційних технологій доцільно проводити майстер-класи.
    Майстер-класи – це сучасна форма проведення відпрацювання практичних навичок з метою підвищення професійного рівня учнів, ефективна форма передачі знань і умінь, обміну досвідом навчання і виховання, центральною ланкою якої являється демонстрація оригінальних методів засвоєння певного змісту матеріалу при активній ролі всіх учасників заняття., побудованих на практичних діях показу і демонстрації
    Майстер-класи, змінюють роль інформації в навчанні учнів, спрямовують її на використання з метою створення ними власного творчого продукту. Успішне освоєння теми майстер-класу відбувається на основі продуктивної діяльності всіх учасників.
    Майстер-клас забезпечує формування мотивації та пізнавальної потреби учнів у конкретній діяльності; стимулює пізнавальний інтерес, у ході майстер-класу відпрацьовуються вміння з планування, самоорганізації і самоконтролю діяльності. Під час проведення майстер-класу здійснюється індивідуальний підхід по відношенню до кожного учня, відслідковуються позитивні результати навчально-пізнавальної діяльності. Майстер-клас – форма організації активної самостійної роботи учнів.
    Головне завдання майстер-класу це впровадження майстром виробничого навчання педагогічного досвіду шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм.
    При підготовці майстер-класу головне – не повідомити і засвоїти інформацію, а передати способи діяльності, тобто прийоми, методи, методику чи технологію приготування за певним алгоритмом. Алгоритм – це формалізація технологічного процесу у вигляді послідовності блоків діяльності.
Письмові і усні розповіді про культуру, звичаї, моралі побут, вірування, звички різних народів привертають до себе пильну увагу.     Життя наших близьких сусідів у всіх їх проявах цікаві кожному. Одним з таких проявів є кулінарія - одне з найдавніших умінь людства.
   Знайомство з гастрономічними звичками, пристрастями і антипатіями, способами приготування їжі, і прийомами подачі страв цікаво для саморозвитку та застосування при подальшій роботі.
   В рамках проекту ДНЗ ОВПУТТХ «Вивчення кухонь народів світу» була організована робота по дослідженню особливостей харчування, традицій, обрядів харчування народів світу. Майстрами виробничого навчання була створена збірка робіт «Кухні народів світу». В державні стандарти з виробничого навчання по професії кухар в 2010 році була введена для відпрацювання тема «Кухні народів світу»
    Завданням майстер-класу по приготуванню страв національних кухонь світу є знайомство з особливостями національної кухні Болгарії, технологією приготування страв болгарської кухні, асортиментом та приготуванням найбільш популярних страв.

111555233 235